วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2017 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกเยาวชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้แทนเยาวชน ร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ เบเนดิกต์ ประพันธ์ ยุชัย บิดาของน้องป่านประธานเยาวชนเขต 2 ณ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต โดยมีคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน และคุณพ่อชนภัทร ศุขะเนตร ร่วมสวดภาวนาด้วย