วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2013 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ ผู้จัดการแผนก และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการเยาวชนเขต 1 มีคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน เป็นจิตตาธิการ

          การประชุมในครั้งนี้ เปลี่ยนจากวัดเซนต์หลุยส์สาทร มาเป็นอาสนวิหารอัสสัมชัญ และเนื้อหาในการประชุมนั้นยังคงเป็นการเตรียมจัดค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต 2013 คง Concept จงมีความเชื่ออย่างมั่นคง 2 : 7 เพื่อตอบสนองปีแห่งความเชื่อ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 32 คน

          ทางแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเชิญชวนเยาวชนทั้งชายและหญิง อายุ 15-25 ปีมาร่วมแบ่งปันจิตตารมณ์มหาพรต และร่วมค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต ซึ่งในปีนี้จัดที่วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ ในวันที่ 14-17 มีนาคม 2013 สำหรับเยาวชนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0-81702-6577 ค่าลงทะเบียนท่านละ 400 บาท