แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกฯ จัดอบรมเจาะสื่อเจาะใจ "วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2022 ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน มีเยาวชนสนใจเข้าร่วม147 คน

     เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมเปิดโดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน จากนั้นเริ่มต้นช่วงที่1หัวข้อ "สื่อ : วิถีทางใหม่ในการสื่อสารและสร้างสายใย โดยคุณพ่อนรเทพ ภานุพันธ์ ช่วงที่ 2 เยาวชนซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการพัฒนาบุคลิกภาพ (จิตวิทยาแห่งการพัฒนาบุคลิกภาพ) โดย คุณพ่อจิตตพล ปลั่งกลาง คณะพระมหาไถ่ และช่วงบ่ายหัวข้อฉันคือใคร และฉันอยู่เพื่อใคร ช่วงค่ำเป็นกิจกรรมสื่อสะท้อนใจ และภาวนาค่ำ

     วันที่ 6 พฤศจิกายน เริ่มต้นด้วยเตรียมความพร้อมสร้างตัวเอง แต่ก็ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว สรุปกิจกรรมโดยคุณมลธวัฒน์ กิจสวัสดิ์ และปิดท้ายด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกฯ และคุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย พร้อมมอบวุฒิบัตร และถ่ายภาพร่วมกัน

ภาพเพิ่มเติม...