ประชุมจิตตาธิการเยาวชนเตรียมโครงการปี 2018

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2017 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกเยาวชนกรุงเทพฯ จัด ประชุมจิตตาธิการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม  สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการปี 2018 เพื่อให้สอดรับกับแผนอภิบาลและกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่2015