ภาพ / ข่าว : คุณพ่อชนภัทร ศุขะเนตร

วันที่ 26-27 กรกฎาคม2019 องค์กรกองหน้าและพลศีล แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล โดยคุณพ่อชนภัทร ศุขะเนตรและคุณพ่อวรพจน์ วิสิฐนนทชัย ร่วมด้วยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน และคุณพ่อดิษพล  รุ่งโรจน์วรวัฒนา จัดโครงการสัมมนาผู้นำกองหน้าฯ และพลศีล ณ สักการะสถานบุญราศีี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง โดยมีคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจรเป็นผู้บรรยาย หัวข้อ 350 ปีมิสซังสยาม และวันที่ 27 กรกฎาคม 2019 ได้จัดอบรมจิตตารมณ์กองหน้าร่าเริงและพลศีลให้กับเด็กๆ ณ บ้านผู้หว่าน จำนวน 95 คน