วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2019 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกพร้อมด้วย คุณพ่อจิตตาภิบาลเยาวชนเขตต่างๆ นำเยาวชนจากเขตต่างๆ กว่า 50 คน เข้าร่วมร้องเพลงส่งความสุขโอกาสพระคริสตสมภพ และปีใหม่ พร้อมทั้งแสดงความยินดี แด่พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู โอกาส 60 ปีชีวิตสงฆ์ และสิริอายุครบ 90 ปี อีกด้วย ณ บ้านอับราฮัม