ประมวลภาพ

วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2018 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์  อัมพาภรณ์  ผู้จัดการแผนกจัดโครงการเยาวชนฟื้นฟูชีวิตความเชื่อ พร้อมใจก้าวเดินสู่ 350 ปี มิสซังสยาม มีเยาวชนเข้าร่วม 76 คน  ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน 

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2018 เยาวชนได้เดินทางเยี่ยมชมหมู่บ้านโปรตุเกส รับฟังประวัติ ต่อจากนั้นได้เดินทางไปยังวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา เพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อสมพร เส็งเจริญ เป็นประธานในพิธี และรับฟังการบรรยาย 350 ปี มิสซังสยาม โดยอาจารย์พุฒิพงศ์  พุฒตาลศรี หลังจากนั้นได้เดินทางกลับมายังบ้านผู้หว่าน เพื่อรับฟังการอบรม  ส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์และนักบวช  เยาวชนชายรับฟังจากสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ นำโดย คุณพ่อวิทยา ลัดลอย ผู้ช่วยอธิการ และเยาวชนหญิงจากคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ในช่วงค่ำร่วมกันภาวนาเทเซ่

วันที่ 19 สิงหาคม 2018 คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช ให้การอบรมเยาวชน ในหัวข้อ ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ พร้อมเป็นศิษย์ธรรมทูต หลังจากการอบรมได้มีวจนพิธีกรรมศีลอภัยบาปและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร เป็นประธาน และคุณพ่อสุรศักดิ์  อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกเยาวชน