ประมวลภาพ

วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2018 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์  อัมพาภรณ์  ผู้จัดการแผนกจัดโครงการเยาวชนฟื้นฟูชีวิตความเชื่อ พร้อมใจก้าวเดินสู่ 350 ปี มิสซังสยาม มีเยาวชนเข้าร่วม 76 คน  ณ บ้านผู้หว่