ประมวลภาพ

          วันที่10-11 ธันวาคม 2017/2560 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จัดสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการเยาวชนเขต ประจำปี ณ อิงธารรีสอร์ท นครนายก มีคณะกรรมการเยาวชนเข้าร่วมจำนวน24คน

          สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ มีการเลือกตั้งประธานเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยนายวรปรัชญ์ ครองหิรัญ เป็นประธานวาระที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม
07.00 น.?ร่วมมิสซาที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
08.15 น.?รวมเดินทางออกจากอาสนวิหารอัสสัมชัญ ถึงที่พักและรับประทานอาหารเที่ยง จากนั้น?เข้าห้องสัมมนา
14.00 น.?ศิษย์พระคริสต์ ขี่จักรยาน ประกาศข่าวดี
และ15.30น.ล่องแก่ง

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม เริ่มต้นด้วย?ภาวนาเช้า จากนั้น
09.00 น.?ประชุมวางแผนงานโครงการแผนกเยาวชน ปี 2018
11.00 น.?เลือกตั้งประธานเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
11.15 น.?พิธีบูชาขอบพระคุณปิด
ท้ายที่สุดผู้แทนเยาวชน ได้กล่าวขอบคุณคุณพ่อและส่งความสุขในโอกาสพระคริสตสมภพที่กำลังจะมาถึง และในโอกาสวันปีใหม่ จากนั้นแล้วคุณพ่อได้ส่งความสุขมอบให้กับคณะกรรมการ เล็กๆน้อยๆ โดยจับฉลากชื่อรับของรางวัล