ภาพ / Chanthaburi Diocese Thailand

พิธีบูชามิสซาเปิดค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 34 โดยสังฆมณฑลราชบุรีเป็นเจ้าภาพ โดย พระสังราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็น ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะพระสงฆ์ มีน้องเยาวชนเข้าร่วม 10 สังฆมณฑล จำนวน 309 คน ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2017 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

สำหรับแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 12 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน รวมเป็น 13 คน โดยมีคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ไปร่วมด้วย