วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017 กลุ่มเยาวชนวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ ได้มีการประชุมวิถีชุมชนวัดเป็นครั้งแรก โดยการนำของคุณเปาโล ศวง วิจิตรวงค์ จิตตาธิการเยาวชนวัดกาลหว่าร์