วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2021 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดกิจกรรมเสียงภาวนา ปีที่ 4 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และสำหรับวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะเลิศทั้งสองรุ่น รุ่น Kids ได้แก่ เด็กหญิงวิชาดา ส่องแสง (ทอฝัน) และรุ่น Youth ได้แก่ นางสาวปิยษา ทีเจริญ (สายป่าน) โดยได้เชิญคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง ผู้อำนวยการฝ่ายงานอภิบาลฯเป็นผู้มอบรางวัล