ประมวลภาพ...

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2018 คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน จิตตาธิการวาย.ซี.เอส จัดค่ายผู้นำวาย.ซี.เอส ณ โรงเรียนลาซาล มีเด็กๆเข้าร่วมค่าย 59 คน ชาย 30 หญิง 29 คน และคุณครูประมาณ 15 คน

วันแรกคุณพ่อเฉลิม กิจมงคล พระสงฆ์ของสังฆมณฑลจันทบุรี  เป็น วิทยากร "กระบวนการ See Judge Act ของ ycs มาเป็นวิทยากรให้ในวันแรก  มีพี่ๆเพื่อนๆนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบียลช่วยนำสันทนาการ

วันที่สองทบทวนกระบวนการ See Judge Actของ ycs ในภาคเช้าและภาคบ่ายไปร่วมกันปลูกป่าชายเลนที่บางปูและทานอาหารเย็นร่วมกัน ช่วงค่ำเรามีกิจกรรม Family ไนท์ วันสุดท้ายมีมิสซาและร่ำลาจากกัน