บรรยากาศเพื่อนๆเยาวชนกรุงเทพฯ ไปส่งบรรดาตัวแทนเยาวชน 3 คนและคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อไปร่วมงาน ชุมนุมเยาวชนเอเชีย ที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยเยาวชนทั้ง 3 คนนี้ คือน้องเมธัส สายธัญญา น้องอภิชญา เขียวแก้ว และนายมธุรพจน์ สุทัยธรรม ผู้ประสานงาน และยังมีเยาวชนจากสังฆมณฑลอื่นไปร่วมด้วย โดยวันเดียวกันนี้เอง พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรีก็ได้ไปร่วมส่งบรรดาเยาวชนอีกด้วย 

          โดยในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2014 เวลา09.00น.เยาวชนที่จะไปร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชียที่ประเทศเกาหลี มารวมตัวกันเพื่อเตรียมความพร้อม ที่โรงเรียนลาซาล บางนา จากนั้นแล้วช่วงเย็นทานอาหารร่วมกันก่อนออกเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมตัว มีเยาวชนที่ไปร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 42 คน  

          ภาพบรรยากาศการให้การต้อนรับของเยาวชนที่ประเทศเกาหลีและบรรยากาศการอบรม “เยาวชนเอเชียเอ๋ย!! จงตื่นเถิด! ความรุ่งโรจน์ของบรรดามรณสักขี กำลังทอแสงมายังเธอ”