วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2018 แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียนน้องๆ เยาวชน เขต 4 ในกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เขต 4 โอกาสฉลองวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่