ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2013

            เมื่อวันที่  14 – 17 มีนาคม 2013แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดค่ายปัสกาสัมผัสชีวิตปี 2013 ขึ้นภายใต้หัวข้อ “จงมีความเชื่ออย่างมั่นคง” (คส. 2:7) ณ วัดอัครเทวดาราฟาแอล (ปากน้ำ) โดยมีคุณพ่อวิทยา ลัดลอย ซิสเตอร์อธิการโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล และสัตบุรุษวัดให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง มีเยาวชนเข้าร่วมครั้งนี้จำนวน 126 คน

         สำหรับกิจกรรมค่ายปัสกาสัมผัสชีวิตในปีนี้มีจุดประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้สัมผัสชีวิตคริสตชนวัดอัครเทวดาราฟาแอล(ปากน้ำ) แบ่งปันจิตตารมณ์ในเทศกาลมหาพรต และเตรียมจิตใจ เพื่อต้อนรับการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระเยซูคริสตเจ้าในเทศกาลปัสกา ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 31 มีนาคม นี้