ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2013

            เมื่อวันที่  14 – 17 มีนาคม 2013แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดค่ายปัสกาสัมผัสชีวิตปี 2013 ขึ้นภายใต้หัวข้อ “จงมีความเชื่ออย่างมั่นคง” (คส. 2:7) ณ วัดอัครเทวดาราฟาแอล (ปากน้ำ) โดยมีคุณพ่อวิทยา ลัดลอย ซิสเตอร์อธิการโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล และสัตบุรุษวัดให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง มีเยาวชนเข้าร่วมครั้งนี้จำนวน 126 คน

         สำหรับกิจกรรมค่ายปัสกาสัมผัสชีวิตในปีนี้มีจุดประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้สัมผัสชีวิตคริสตชนวัดอัครเทวดาราฟาแอล(ปากน้ำ) แบ่งปันจิตตารมณ์ในเทศกาลมหาพรต และเตรียมจิตใจ เพื่อต้อนรับการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระเยซูคริสตเจ้าในเทศกาลปัสกา ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 31 มีนาคม นี้

          วันแรกของการอยู่ร่วมค่าย วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม เริ่มต้นลงทะเบียน เวลา12.00 น.บรรดาเยาชนจากเขตวัดต่างๆ ทะยอยเดินทางมาที่วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ เมื่อพร้อมแล้วเริ่มปฐมนิเทศ แนะนำสถานที่ ข้อตกลงค่าย และสันทนาการเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม และพร้อมกันในมิสซาเปิดค่ายปัสกา เวลา 19.00น. โดยคุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ และคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า หลังพิธีมิสซาเป็นการแนะนะพ่อแม่ แบ่งน้องๆเยาวชนเข้าบ้านสัตบุรุษ พร้อมแจกใบงานเพื่อให้ปฏิบัติกิจกรรมพิเศษในระหว่างการเข้าอยู่ร่วมครอบครัว อาจมีการสวดภาวนาและแบ่งปัน ฯลฯ สำหรับพี่ๆStaff ก็ตรวจดูความเรียบร้อยและประชุมกันเพื่อเตรียมงานในวันที่สอง

           วันที่สองของการเข้าค่าย วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พร้อมกันเวลา07.30 น.เพื่อเริ่มภาวนาเช้า และรับประทานอาหาร เข้าสู่การอบรม 1 “จงมีความเชื่ออย่างมั่นคง” (คส 2:7)  โดยเชิญคุณพ่อจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล มาเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ ช่วงท้ายผู้แทนเยาวชนกล่าวขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึกแด่คุณพ่อ จากนั้นคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า เป็นวิทยากรช่วงบ่าย

           จากนั้นช่วงบ่ายรวมพลเพื่อเข้าสู่กิจกรรมสันทนาการ ตามด้วยRC ศรัทธา และเตรียมความพร้อมเพื่อในเวลา16.45 น.เข้าสู่กิจกรรมเดินรูป 14 ภาค มรรคาศักดิ์สิทธิ์ บริเวณด้านหน้าวัดอัครเทวดาราฟาแอล นำโดยคุณพ่อสราวุธ เป็นประธาน พร้อมกันนี้มีกางเขนให้เยาวชนได้ร่วมกันแบกเพื่อระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า และในเวลา 19.00น.เป็นพิธีมิสซาโดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน เป็นประธานในพิธีร่วมกับคุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ และคุณพ่อวิทยา ลัดลอย หลังพิธีมิสซาให้เยาวชนชมคอนเสิร์ตให้ข้อคิดของผู้กองฝ้าย เสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วพี่ๆStaff ก็ตรวจดูความเรียบร้อยและประชุมกันเพื่อเตรียมงานในวันต่อไป

             วันที่สาม วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พร้อมกันรวมพลและภาวนาเช้าเวลาเดิม พร้อมรับประทานอาหารและเข้าสู่กิจกรรมสันทนาการ โดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน และบำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียน วัด สุสาน และกิจกรรมสร้างสรรค์ เมื่อปฏิบัติภาระกิจเสร็จแล้วบรรดาเยาวชนได้ไปร่วมกันกล่าวขอบคุณซิสเตอร์อธิการโรงเรียนพร้อมมอบของที่ระลึกแด่ซิสเตอร์ในวันนี้เป็นค่ำคืนสุดท้ายที่บรรดาเยา่วชนจะได้อยู่ร่วมกัน ดังนั้นจึงมีการเตรียมการแสดงและจัดสถานที่ และในเวลา19.00น. เป็นพิธีมิสซาโดยคุณพ่อวรพจน์ วิสิฐนนทชัย และคุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ เป็นประธาน ท้ายพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นกิจกรรมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาในวันนี้ และสวดภาวนาแบบเทเซ่ รำพึงภาวนาในความเงียบ ท่ามกลางแสงเทียนและไม้กางเขน และแยกย้ายไปพักผ่อน

          วันสุดท้ายของค่าย วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม รับประทานอาหารเช้าและรวมพลเวลา08.00น.เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพิธีบูชาขอบพระคุณ และท้ายพิธีขอบคุณครอบครัวที่เราได้ไปพัก ร่วมกิจกรรมพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ผูกข้อมือ และประเมินผลในการเข้าร่วมค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต ปี2013นี้ และท้ายที่สุดรับประทานอาหารร่วมกัน

         สุดท้ายนี้ ทางแผนกเยาวชน ขอขอบคุณอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ได้จัดให้มีกิจกรรมดี ๆ สำหรับเยาวชน ทางแผนกเยาวชนหวังว่า ทางวัด ครอบครัว จะช่วยสนับสนุน เยาวชนได้เข้าร่วมกับกิจกรรมที่ทางแผนกได้จัดขึ้นอีก

          ขอบคุณคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดต่างๆ ที่ได้ส่งเยาวชนมาเข้าร่วมกิจกรรม ขอบคุณคุณพ่อวิทยา ลัดลอย เจ้าอาวาสวัดที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรม ขอบคุณซิสเตอร์ และสัตบุรุษที่ได้จัดเตรียมอาหารและที่พักพร้อมให้การต้อนรับอย่างดีและอบอุ่น

           ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวัน เวลา ที่ทำให้พวกเราเยาวชนได้เรียนรู้ถึงความรักของพระเจ้าผ่านทางการร่วมค่ายปัสกา การใช้ชีวิตหมู่คณะ และการค้นหาความรักของพระองค์ในบุคคลรอบข้าง และการร่วมแบ่งปันจิตตารมณ์ในเทศกาลมหาพรต และเตรียมจิตใจ  เพื่อต้อนรับการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระเยซูคริสตเจ้าในเทศกาลปัสกานี้เป็นอย่างดี พบกันใหม่ปีหน้ากับค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต