วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2022 แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ผู้จัดการแผนก จัดกิจกรรม พ่อร้อง น้องทาย ณ บ้านสวนยอแซฟ เริ่มต้นด้วยจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้า โดยคุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ประธาน กิจกรรมประกอบไปด้วย ทำความรู้จัก สร้างสัมพันธ์ ก่อนการแข่งขันในกิจกรรม "พ่อร้อง น้องทาย" การแข่งขันในรอบที่ 2 จิ๊กซอว์ โดยผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบ 10 คน