วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จัดประชุมคณะกรรมการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เพื่อเตรียมงานฉลอง350ปีการสถาปนามิสซังสยาม ที่กำลังจะถึงวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน ณ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา และเตรียมงานค่ายผู้นำระดับชาติ 27-29 กรกฎาคม ณ บ้านผู้หว่านซึ่งปีนี้อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเป็นเจ้าภาพ