วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019 แผกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมด้วยผู้แทนเยาวชนร่วมประชุมเตรียมงานจัดค่ายปัสกากับคำสอน ณ วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด ร่วมกับคุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย เจ้าอาวาสวัดและผู้แทนสภาอภิบาล