วันที่ 9สิงหาคม 2015 เวลา 14.00-16.00น. แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกฯ จัดประชุมคณะกรรมการเยา่วชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทั้ง 6 เขต รวม 19 คน เพื่อปรึกษาหารือเตรียมงานซีเกมเยาวชน ซึ่งปีนี้จะจัดที่ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน โดยมีคุณพ่อวิทยา ลัดลอย เจ้าอาวาสให้การต้อนรับอย่างดี และคุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ จิตตาธิการเยาชนเข้าร่วมประชุมด้วย