วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2018 คุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน จิตตาธิการเยาวชนเขต 2 จัดค่ายเยาวชนคาทอลิก เขต 2 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล มีเยาวชนเข้าร่วมครั้งนี้กว่า 70 คน