ประมวลภาพ

Bible Genius Awards 2016

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2016 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จัดโครงการ Bible Genius Awards 2016 ณ บ้านสวนยอแซฟ มีบรรดาเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 34 คน ทีมงาน 15 คน สำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาจากโรงเรียนยอแซฟ อุปถัมภ์