วันที่ 1-2 ธันวาคม 2012 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ ผู้จัดการแผนกฯ จัด ชุมนุมนิสิตนักศึกษาคาทอลิก  ภายใต้หัวข้อ “จงมีความเชื่ออย่างมั่นคง” (คส 2:7) ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน มีเยาวชนที่เป็นนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมครั้งนี้จำนวน 18 คน

          วันเสาร์ที่  1 ธันวาคม  เริ่มต้นลงทะเบียน เวลา08.00 น. จากนั้นรวมพลเพื่อทำความรู้จัก เมื่อรู้จักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ เป็นประธานจนพิธีกรรมเปิด และเริ่มต้นกิจกรรม ที่ 1 แผนงานอภิบาล โดยมี คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ เป็นวิทยากร ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสันทนาการ และเวลา13.30น.เข้าสู่กิจกรรม 2 Being Church โดย..คุณพ่อเดวิดจากนั้น15.30น. กิจกรรม 3 ไตร่ตรอง และหลังรับประทานอาหารเย็นแล้วเป็นกิจกรรมภาวนาแบบเทเซ่ เวลา19.30น.

          วันอาทิตย์ที่  2 ธันวาคม  เริ่มต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.จากนั้นรับประทานอาหารเช้า และเริ่มต้นกิจกรรมที่ 4 ประจักษ์พยานในสังคม โดยคุณพ่อมหาร์ และท้ายที่สุด เป็นการสรุปการแบ่งปันสิ่งที่ได้รับจากการมาเข้าร่วมครั้งนี้

ประมวลภาพกิจกรรม