รับชมย้อนหลัง โครงการเสียงภาวนา 2019
THE VOICE OF CATHOLIC YOUTH BKK

The Voice of catholic Youth Bangkok 2019
โครงการ เสียงภาวนา ช่วงที่ 1 Blind Audition

The Voice of catholic Youth Bangkok 2019
โครงการ เสียงภาวนา ช่วงที่ 2 Blind Audition

The Voice of catholic Youth Bangkok 2019
โครงการ เสียงภาวนา ช่วงที่ 4 Semifinal

The Voice of catholic Youth Bangkok 2019
โครงการ เสียงภาวนา ช่วงที่ 6 Final

การแสดงจากน้องๆเยาวชนวัดบางสะแก
ในงาน The Voice of Youth Catholic Bangkok 2019

The Voice of catholic Youth Bangkok 2019
โครงการ เสียงภาวนา ช่วงที่ 3 Battle

The Voice of catholic Youth Bangkok 2019
โครงการ เสียงภาวนา ช่วงที่ 5 SHOW TIME Final

The Voice of catholic Youth Bangkok 2019
โครงการเสียงภาวนามิสซาปิด