ประมวลภาพ

          วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017 / 2560 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จัดโครงการ Catholic Youth Game 2017 (C-Game) วันเยาวชนแห่งชาติ ปีนี้จัดที่วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งอาหารและสถานที่ มีเยาวชนเข้าร่วมครั้งนีจำนวน 276 คน

          เวลา 09.00น.คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพเป็นประธาน ร่วมกับคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ และคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน พร้อมด้วยคุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย คุณพ่อวิทยา เขียวประไพ คุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน คุณพ่อเทวฤทธิ์ สุขเกษม สังฆานุกรใหม่กิตติศักดิ์ กิจสำเร็จ และสังฆานุกรอวิรุทธ์ พันธ์ขาว ในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดงาน จากนั้นเป็นการแข่งขันกีฬาประเภทลู่และประเภทลาน ช่วงบ่ายเป็นการแข่งขัน วอลเลย์บอล ฟุตซอลและแชร์บอล และเป็นการมอบรางวัลให้การการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และมอบธงเจ้าภาพให้กับเขตต่อไป

          จากนั้นเป็นพิธีปิดโดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ นำภาวนาปิดงานและยืนสงบนิ่ง และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9