วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2019 เยาวชนอัครสังมณฑลกรุงเทพฯ ได้ร่วมงาน เปิดปี 350 ปีมิสซังสยาม เยาวชนได้เป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับ พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน พร้อมกันนี้ได้ร่วมพิธบูชาขอบพระคุณเปิด ปี 350 ปี มิสซังสยามเเละได้นำเต้นรีวิวประกอบเพลงศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ในช่วงบ่ายเยาวชนได้ร่วมชมการเเสดงเเละร่วมกิจกรรมเเข่งขันตอบคำถาม 350 ปี มิสซังสยาม

ภาพเพิ่มเติม...