ประชุมคณะกรรมการเยาวชน

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จัดประชุมคณะกรรมการเยาวชน เพื่อปรึกษาหารือ เตรียมงาน เสียงภาวนา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน นี้ ที่บ้านสวนยอแซฟ และโครงการสัมมนาคณะกรรมการเยาวชนเขต วันที่10-11ธันวาคม สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดประชุมที่ห้องประชุมวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สานเสน หลังจากประชุมเสร็จแล้ว เยาวชนได้ร่วมฉลองศาสนนาม ชาร์ลส โบโรเมโอ แ่ด่คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์