วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2016 เวลา 09.00-16.00น. แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกจัด เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หัวข้อ “ปีเมตตาธรรมกับบทบาทของเยาวชนในครอบครัวและสังคม” ณ บ้านผู้หว่าน โดยเชิญคุณพ่อสุพัฒน์ หลิวสิริ เป็นวิทยากร มีคณะกรรมเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 24 คน โดยช่วงเช้ามีการประชุมวางแผนงานเตรียมปิดปีซักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม และพิธีบูชาขอบพระคุณโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์  จากนั้นเป็นการวางแผนโครงการปี 2017 และเป็นการฟื้นฟูจิตใจ