ภาพเพิ่มเติมเพจfacebookCatholic Youth of Bangkok Archdiocese - เยาวชนคาทอลิกกรุงเทพฯ...

วันที่ 25-27 มีนาคม 2022 แผนกเยาชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกจัดค่ายปัสกา กับคำสอน ออนไลน์ ภายใต้พระวาจา "เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด" (ยน13: 34) กิจกรรมเริ่มต้นด้วยพบปะคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ จากนั้น แบ่งปันประสบการณ์จากพี่ๆ เยาวชน ต่อจากนั้นเชิญคุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ (พ่อบอย) คณะธรรมทูตซึ่งปัจจุบันคุณพ่ออยู่ประเทศไต้หวัน คุณพ่อได้สดมาจากประเทศไต้หวัน มาแบ่งปันการเป็นธรรมทูตจากต่างแดนให้กับน้องๆเยาวชน และมรรคาศักดิ์สิทธิ์ โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เวลา 17.00น. พิธีมิสซาเปิดค่ายโดยคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง ผู้อำนวยการฝ่ายงานอภิบาล เป็นประธานพิธี หลังจากนั้นช่วยเย็นกิจกรรมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์กับเยาวชนทั้ง 6 เขต

วันที่สองของค่ายปัสกา เริ่มต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโดยคุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา เป็นประธาน จากนั้นเวลา10.00น.กิจกรรม เพราะความรักพระเจ้าผลักดันเราวันนี้ โดยคุณพ่อวิทยา เลิศทนงศักดิ์ จากนั้นช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมระลึกถึงกันในคำภาวนา และช่วงค่ำเป็นกิจกรรมภาวนาแบบเทเซ่

และสำหรับวันสุดท้ายเป็นกิจกรรมBEC จากนั้นตกแต่งไข่ปัสกา และพิธีบูชาขอบพระคุณปิดค่ายโดยคุณพ่อธนากร เลาหบุตร คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ และคุณพ่อทนุ เจษฎาพงษ์ภักดีเป็นประธาน