วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2019 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกเยาวชนฯ และคุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมฯ พร้อมด้วยตัวแทนเยาวชน และเจ้าหน้าที่ ร้องเพลงส่งความสุขโอกาสพระคริสตสมภพและปีใหม่แด่พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ณ ห้องรับรองสำนักพระสังฆราช