วันที่ 15-19 มิถุนายน 2015 แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกฯ พร้อมด้วยคุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ จิตตาภิบาลเยาวชนเขต 5 พร้อมด้วยตัวแทนเยาวชน จำนวน 4 คน เข้าร่วมสัมมนาจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานเยาวชน ปีนี้สังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ ในการสัมมนาครั้งนี้ พวกเราได้สัมผัสชีวิตที่โรงเรียนเซนต์โยฯ แม่แจ่ม มีคุณพ่อและมาเซอร์ให้การต้อนรับ