ประมวลภาพc-games(catholic games) เยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

   วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2015แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้จัดการแผนก จัดกิจกรรม C-Games วันเยาวชน แห่งชาติ ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

   คุณพ่อสานิจ สถะวีรวงส์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดกิจกรรมซีเกมส์เยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน คุณพ่อวิทยา ลัดลอย คุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ พร้อมด้วยเยาวชน ที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 238 คน

  โอกาสนี้ทางแผนกขอขอบคุณเป็นพิเศษ ผู้อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ คุณพ่อวิทยา ลัดลอย และคุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์