ภาพเพิ่ม facebook แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม – วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2019 แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผุ้จัดการแผยก จัดอบรมผู้นำเยาวชน (ส่งเสริมทักษะในการเป็นผู้นำในวัด) โดยใช้หัวข้อ ฉลอง 350 ปี มิสซังสยามภายใต้พระวาจา“ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่าน (ลก 1:38)ณ The bloom by tv.pool (เขาใหญ่) มีเยาวชนเข้าร่วมครั้งนี้จำนวน กว่า 100 คน