วันที่ 22 ธันวาคม 2019 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกฯ ร่วมกับอาสนวิหารอัสสัมชัญ นำโดยคุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย จิตตาธิการเยาวชนของวัดฯ ได้นำเยาวชนจำนวนหนึ่งร้องเพลงส่งความสุขโอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ให้กับตำรวจ สน.บางรัก และยังเป็นโอกาสดีที่จะขอบคุณตำรวจของ สน.บางรักที่ได้อำนวยความสะดวกในการต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ครั้งที่พระสันตะปาปาเสด็จมายังอาสนวิหารอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา และได้มอบกระเช้าแทนคำขอบคุณ