วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2013แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดโครงการอบรมผู้นำนันทนาการให้กับเยาวชนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน นครปฐม โดยมีเยาวชนสนใจเข้าร่วมครั้งนี้จำนวน 74 คน

          จุดประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการสอดแทรกความรู้ คู่ความสนุกสนานในการจัดกิจกรรม ได้ทราบหลักทฤษฎีและปฏิบัติในการนำนันทนาการ และได้มีบุคลากรที่สามารถเป็นผู้นำนันทนาการเพิ่มขึ้น

          วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2013 เวลา 08.00น. เปิดให้น้องๆมาลงทะเบียน เวลา 09.00 น.รวมพล – สันทนาการ เตรียมความพร้อม ทำความรู้จัก สร้างเป้าหมาย จากนั้น โดยคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า และคุณมณฑวัฒน์ กิจสวัสด์ เป็นวิทยากร เริ่มการอบรม 1 การเป็นผู้นำนันทนาการ(ก่อนจะเป็นผู้นำนันทนาการ สำรวจตัวเอง) อบรม 2  หลัก  ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่  อย่างไร ประเภทเกมส์ ลักษณะเกมส์

          ช่วงบ่าย อบรม 3  การจัดลำดับเกมส์  ขั้นตอนการนำเกมส์ วิธีสังเกตุผู้ร่วม(CURVE) และอบรม 4  เทคนิคการนำเพลงนันทนาการ+นำเกมส์กับเพลง มาเข้าไว้ด้วยกัน และมีการฝึกปฏิบัติ จากนั้นเวลา 18.00 น.พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า และคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน สำหรับพิธีมิสซานี้เป็นพิเศษ โอกาสครบรอบบวช 10 ปีคุณพ่อทั้งสอง ช่วงท้ายมีผู้แทนเยาวชนกล่าวสุนทรพจน์ และมอบของที่ระลึกและเค้กให้กับคุณพ่อพร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน และรับประทานอาหารร่วมกัน และอีกช่วงที่ขาดไม่ได้ในการอบรมครั้งนี้คือกสนฝึกปฎิบัติ 1 (ผู้นำนันทนาการ)

          วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2013 เวลา08.30 น.รวมพล – สันทนาการ และฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำสันทนาการ ปิดท้ายด้วย พิธีบูชาขอบพระคุณโดยคุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ คุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า และคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน หลังจากพิธีมิสซาเสร็จสิ้น คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ ผู้จัดการแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ใบประกาศให้กับน้องๆที่มาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

          ท้ายที่สุดบรรดาเยาวชนได้ร่วมกันฉลองศาสนนาม อันตนให้กับคุณพ่อสราวุธ คุณพ่อประจักษ์ และคุณมณฑวัฒน์ พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน