วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2013แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดโครงการอบรมผู้นำนันทนาการให้กับเยาวชนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน นครปฐม โดยมีเยาวชนสนใจเข้าร่วมครั้งนี้จำนวน 74 คน

          จุดประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการสอดแทรกความรู้ คู่ความสนุกสนานในการจัดกิจกรรม ได้ทราบหลักทฤษฎีและปฏิบัติในการนำนันทนาการ และได้มีบุคลากรที่สามารถเป็นผู้นำนันทนาการเพิ่มขึ้น

          วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2013 เวลา 08.00น. เปิดให้น้องๆมาลงทะเบียน เวลา 09.00 น.รวมพล – สันทนาการ เตรียมความพร้อม ทำความรู้จัก สร้างเป้าหมาย จากนั้น โดยคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า และคุณมณฑวัฒน์ กิจสวัสด์ เป็นวิทยากร เริ่มการอบรม 1 การเป็นผู้นำนันทนาการ(ก่อนจะเป็นผู้นำนันทนาการ สำรวจตัวเอง) อบรม 2  หลัก  ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่  อย่างไร ประเภทเกมส์ ลักษณะเกมส์