ประมวลภาพอบรมผู้นำตามแผนอภิบาลและสัมมนาคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯ ชุดที่1 / ชุดที่ 2

          เมื่อวันที่11-13 กรกฎาคม 2014 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกเยาวชน (รักษาการณ์แทน) จัดอบรมผู้นำตามแผนอภิบาลและสัมมนาคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนลาซาล บางนา มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมจำนวน 89 คน

          วันแรกของการอบรม เวลา 09.00น. คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน เป็นประธานในพิธีมิสซาเปิดอบรมผู้นำตามแผนอภิบาลและสัมมนาคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯ ท้ายพิธีบรรดาเยาวชนร่วมกัน Feastday ศาสนนามเบเนดิกต์ให้กับคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน จากนั้นเริ่มต้นกิจกรรมสันทนาการ ฉันและเธอเจอกัน  ช่วงบ่ายคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ มาให้ความรู้กับเยาวชน สร้างสรรค์ชุมชน ด้วยหัวใจที่รับใช้ คุณพ่อได้พาทีมงานเยาวชนจากวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก พร้อมด้วยคุณลำดวน ชินมโนพันธ์ มาร่วมให้ความรู้กับเยาวชน จากนั้นเป็นแบ่งปันกระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์ รำพึงพระวาจาและแบ่งปันร่วมกัน เวลา18.00น. สวดสายประคำและรับประทานอาหารเย็น จากนั้นเริ่มกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งเวลา19.30 น.รวมมิตร จิตแจ่มใสตามด้วยกิิจกรรม we are one เป็นกิจกรรมลอดเชื่อกฟาง
 

          วันที่สองเริ่มต้นภาวนาเข้า BEC ตามกลุ่ม เวลา06.45 หลังรับประธานอาหารเช้าแล้วเริ่มต้นพิธีมิสซา โดยพ่อพรชัย แก้วแหวน
จากนั้นเป็นกิจกรรม อัจฉริยะ สร้างได้ โดยคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า และคุณมลธวัฒน์ กิจบำรุง การทำกิจกรรมสร้างพื้นที่ของกลุ่ม
ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม อัจฉริยะ สร้างสุข ต่อด้วยกิจกรรมพลังรัก พลังใจ พลังเรา เวลา16.30น.เป็นกิจกรรมเฮฮาประสาเยาวชน เล่นน้ำ และ ออกกำลังกาย และรับประทานอาหารเย็นร่วมกันเวลา18.30น. กิจกรรมหลังอาหารค่ำคืนนี้ยังมีเรา เพียงหลายคนเป็นกิจกรรมการแสดงออกเป็นกลุ่ม และพักผ่อน

          วันสุดท้ายของการอบรมหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว เริ่มต้นกิจกรรมเวลา08.30 น.ปรุงแต่งชีวิต โดยบราเดอร์ ประภาส ศรีเจริญ ได้มาแบ่งปันประสบการณ์กับเยาวชน จากนั้นเป็นกิจกรรมก้าวหน้า ก้าวไกล ก้าวไป พร้อมๆ กัน จากนั้นเป็นกิจกรรมจุดเปลี่ยน กิจกรรมนี้เป็นการเลือกประธานคณะกรรมการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยการเลือกตั้งจาก6 เขต ในปีนี้ประธานเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คือนายอิทธิ ทรงเสี่ยงชัย รองประธาน นายวรพล ธรรมมา เลขา นางสาวระพีพรรณ ชอบสอาด หลังจากเลือกประธานและคณะเรียบร้อยแล้ว เป็น เขต4 นำเสนอรูปแบบซีเกม ปีนี้จัดที่ หนองจอก และมิสซาปิดโดยคุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ อดีตผู้จัดการแผนกเยาวชนฯ เป็นการอำลาคุณพ่อที่ได้ดูแลพวกเราเยาวชน6ปี และรับวุฒิบัตรจากพ่อพรชัย แก้วแหวน จากนั้นถ่ายรูปรวม พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน

          กิจกรรมในปีนี้ขอขอบคุณบราเดอร์ประภาส ศรีเจริญ เอื้อเฟื้อ และอำนวยความสะดวกด้านอาหารและสถานที่ เป็นอย่างดีตลอดการอบรม