ประมวลภาพอบรมผู้นำตามแผนอภิบาลและสัมมนาคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯ ชุดที่1 / ชุดที่ 2

          เมื่อวันที่11-13 กรกฎาคม 2014 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกเยาวชน (รักษาการณ์แทน) จัดอบรมผู้นำตามแผนอภิบาลและสัมมนาคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนลาซาล บางนา มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมจำนวน 89 คน

          วันแรกของการอบรม เวลา 09.00น. คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน เป็นประธานในพิธีมิสซาเปิดอบรมผู้นำตามแผนอภิบาลและสัมมนาคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯ ท้ายพิธีบรรดาเยาวชนร่วมกัน Feastday ศาสนนามเบเนดิกต์ให้กับคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน จากนั้นเริ่มต้นกิจกรรมสันทนาการ ฉันและเธอเจอกัน  ช่วงบ่ายคุณพ่อปิยะชาติ มะกร