ภาพ / FB Youth#5 Archdiocese of Bangkok

   คุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ จิตตาธิการเยาวชนเขต 5 จัด สัมมนาเยาวชนเขต5 วันที่23-25ตุลาคท58 หัวข้อ"เพศศึกษา ตามแนวทางคาทอลิก ธีมค่ายวันแรก...."ร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระจิตเจ้า ดังนั้น จงใช้ร่างกายของท่านถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเถิด"(1คร 6:19,20)