ภาพ / FB Youth#5 Archdiocese of Bangkok

   คุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ จิตตาธิการเยาวชนเขต 5 จัด สัมมนาเยาวชนเขต5 วันที่23-25ตุลาคท58 หัวข้อ"เพศศึกษา ตามแนวทางคาทอลิก ธีมค่ายวันแรก...."ร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระจิตเจ้า ดังนั้น จงใช้ร่างกายของท่านถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเถิด"(1คร 6:19,20)

 ธีมวันที่สอง : "ท่านจึงไม่เป็นเจ้าของของตนเอง พระเจ้าทรงซื้อท่านไว้ด้วยราคาแพง" "ธีมค่ายวันที่สาม..."จงใช้ร่างกายของท่าน ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเถิด" หนึ่งในหัวข้อของการสัมมนาครั้งนี้ มีอาจารย์ลดาวัลย์ กิจนิตย์ชีว์ มาให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ ข้อคิดที่ได้ การสอนเรื่องเพศสัมพันธ์ อาจมีคนบอกว่าเป็น "ดาบสองคม" แต่สำหระบผู้ที่ได้เรียนรู้จัก "คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์" เขาจะไม่กระทำการใดๆที่ลดคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนอย่างแน่นอน การมีเพศสัมพันธ์ ไม่ได้แสดงว่ารักกัน เสมอไป แต่การงดมีเพศสัมพันธ์ต่างหากที่จำเป็นต้องอาศัยความรักอย่างแท้จริง