ค่ายปัสกาออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2020 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิดค่ายปัสกาออนไลน์ และจิตตารมณ์สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์กับโควิด19 โดยคุณพ่อสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช พร้อมด้วยน้องๆพยาบาลจากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์