วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2014 เวลา 09.00-12.00น. ณ โรงเรียนลาซาล คณะเยาวชนตัวแทนแต่ละสังฆมณฑล ที่เดินทางไปร่วมชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ประเทศเกาหลีใต้ เดินทางกลับมาถึงเมื่อคืนนี้ และพักค้างคืนที่ โรงเรียนลาซาล และในเช้าวันนี้เองได้มีการประเมินผลการเข้าร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ณ ประเทศเกาหลี "เยาวชนมรณสักขี ความเชื่อและสันติสุข" โดย คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพชร พระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี โดย ให้บรรดาเยา่วชนที่ได้ไปร่วมงานที่ประเทศเกาหลีนั้นประเมิน ร่วมกัน สำหรับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่มีน้องเยาวชนไปร่วม จำนวน 3 ท่าน และพระสงฆ์ 1 ท่าน คือคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ก็ได้เข้าร่วมการประเมินในเช้าวันนี้ และช่วงท้ายเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณโดยพระสังฆราช สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน

          เยาวชนที่ไปร่วมงานแบ่งปันกับเราว่า ได้รับประสบการณ์ที่ดีมากๆ เติบโต ขึ้น ประสบการณ์ที่ได้เห็น ได้รู้ และประสบกาาณ์นี้เสริมความเชื่อได้อย่างมั่นคงและเพิ่มขึ้น และเน้นชัดว่าข้างๆกายเรามีพระเจ้าเคียงข้างเสมอ “เป็นเยาวชนคาทอลิกได้อะไรมากกกว่าที่เราเป็น” และได้สัมผัสถึงพระเจ้าผ่านทางเพื่อนเยาวชนที่มาจากหลายๆประเทศ