แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการพบรักนัดพบเยาวชน โดยจะหมุนเวียนกันไปเยี่ยมเยาวชนเขตต่างๆ โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2013 ที่ผ่านมานั้น ได้ไปพบรักนัดพบเยาวชนที่วัดพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี เวลา 13.00 -15.00น.มีเยาวชนเข้าร่วมประชุมกันจำนวน 16 คน

          ซึ่งในเขต 2 ปัจจุบันมี คุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิง เป็นจิตตาธิการเยาวชนเขต และประธานเยาวชนเขต 2 กนกพร มีนานนท์ รองประธานเยาวชนเขต 2 บุญโญรส สุขอารี เหรัญญิกเขต2 กริษฐา โศภิตทิพย์ และเลขาเยาวชนเขต 2  อภิสรามุ่งอิน