วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2022 แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกจัดสัมมนาครู “การอภิบาลเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวไปด้วยกันในยุคหลังโควิด-19” ณ บ้านผู้หว่าน มีคุณครูผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 52 คน จาก19 โรงเรียน