วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2020 แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดโครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนออนไลน์ กายเราไกลแต่ใจเราใกล้ อยู่บ้านเพื่อเติมใจ "ทำไมจึงตกในกลัวเล่า ท่านช่างมีความเชื่อน้อยเหลือเกิน" มธ 8:26โดยมีคุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง คุณพ่อชนภัทร ศุขะเนตร คุณพ่อสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช มาให้ข้อคิดในโอกาสฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้