เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน ค.ศ. 2019 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก พร้อมด้วยคณะกรรมการเยาวชนเเละตัวเเทนเยาวชนจาก 6 เขต ได้ร่วมประชุมวางแผนและปรึกษา การเตรียมงานชุมนุมเยาวชนโอกาสเปิดปี 350 ปี มิสซังสยาม และการเป็นเจ้าภาพในการจัดค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติครั้งที่ 36 ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์อาสนวิหารอัสสัมชัญ