วันอาิทิตย์ที่ 22 มกราคม 2017 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการเยาวชน มาประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือ เตรียมงานค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต 2017 ซึ่งปีนี้จะจัดที่วัดนักบุญอันเดร โดยมีคุณพ่อสมพร เส็งเจริญ เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันเดร บางภาษี ได้ให้การต้อนรับอย่างดี