ผู้จัดการแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรงเทพฯ
บาทหลวงชาร์ลส์ โบโรเมโอ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

 

 

 

 

 

 

 

จิตตาธิการเยาวชนเขต 1
บาทหลวงอันโตนีโอ วิทยา เขียวประไพ

จิตตาธิการเยาวชนเขต 2
บาทหลวงเบเนดิกต์ พรชัย แก้วแหวน

จิตตาธิการเยาวชนเขต 3
บาทหลวงมีคาแอล นัฎฐวี กังก๋ง

จิตตาธิการเยาวชนเขต 4
บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม

จิตตาธิการเยาวชนเขต 5
บาทหลวงยอแซฟ ชนภัทร ศุขะเนตร

จิตตาธิการเยาวชนเขต 6
บาทหลวงเปโตร ธนากร เลาหบุตร