โครงสร้างองค์กรแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดการแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรงเทพฯ
บาทหลวงชาร์ลส์ โบโรเมโอ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

 

 

 

 

 

 

 

จิตตาธิการองค์กรกองหน้าร่าเริง
บาทหลวงมีคาแอล
วรพจน์ วิสิฐนนทชัย

จิตตาธิการองค์กรพลศีล
บาทหลวงอันตน
วิทยา เลิศทนงศักดิ์

จิตตาธิการองค์กร Y.C.S.
บาทหลวงเบเนดิกต์
พรชัย แก้วแหวน