โครงสร้างองค์กรแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดการแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรงเทพฯ
บาทหลวงชาร์ลส์ โบโรเมโอ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

 

 

 

 

 

 

 

จิตตาธิการองค์กรกองหน้าร่าเริง
บาทหลวง
เปโตร ณัฐพล เอี่ยมเศรษฐี

จิตตาธิการองค์กรพลศีล
บาทหลวง
ยอแซฟ ชนภัทร ศุขะเนตร

จิตตาธิการองค์กร Y.C.S.
บาทหลวงเปโตร
วิทวัฒน์ แก้วแหวน