โครงสร้างองค์กรแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

จิตตาธิการองค์กรกองหน้าร่าเริง
บาทหลวง
ยอแซฟ ชนภัทร ศุขะเนตร

ผู้จัดการแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรงเทพฯ
บาทหลวงชาร์ลส์ โบโรเมโอ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

 

 

 

 

 

 

 

จิตตาธิการองค์กรพลศีล
บาทหลวงยอแซฟ
ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

จิตตาธิการองค์กร Y.C.S.
บาทหลวงเปโตร
วิทวัฒน์ แก้วแหวน