โครงสร้างองค์กรแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดการแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรงเทพฯ
บาทหลวงเปโตร วิทวัฒน์ แก้วแหวน

 

 

 

 

 

 

 

จิตตาธิการองค์กรกองหน้าร่าเริง
บาทหลวง
อันโตนีโอ วิทยา เขียวประไพ

จิตตาธิการองค์กรพลศีล
บาทหลวง
ดอมินิก ซาวีโอ อวิรุทธ์ พันธ์ขาว

จิตตาธิการองค์กร Y.C.S.
บาทหลวงเปโตร
วิทวัฒน์ แก้วแหวน